طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به شکل عدسى در آوردن به انگلیسی به شکل عدسى در آوردن یعنی چه

به شکل عدسى در آوردن

lens

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها