طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به طرف جنوب به انگلیسی به طرف جنوب یعنی چه

به طرف جنوب

soiuth ward
south wards
southern

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها