طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه به طور درهم به انگلیسی به طور درهم یعنی چه

به طور درهم

desultorily

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها