معنی و ترجمه کلمه به طور شیمیایى خنثى کردن به انگلیسی به طور شیمیایى خنثى کردن یعنی چه

به طور شیمیایى خنثى کردن

neutralize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها