طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بى دقت به انگلیسی بى دقت یعنی چه

بى دقت

butterfingered
careless
incircumspect
inobservant
negligent
tentless

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها