طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بى نزاکتى به انگلیسی بى نزاکتى یعنی چه

بى نزاکتى

indecency
indecorum
indelicacy
scatology

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها