طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بیرون رفتن به انگلیسی بیرون رفتن یعنی چه

بیرون رفتن

go off
go out

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها