طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بیهوش کردن به انگلیسی بیهوش کردن یعنی چه

بیهوش کردن

etherization
stupefy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها