طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بیگانه پرستى به انگلیسی بیگانه پرستى یعنی چه

بیگانه پرستى

foreignism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها