طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تعریف شخص غایب به صورت متکلم وحده به انگلیسی تعریف شخص غایب به صورت متکلم وحده یعنی چه

تعریف شخص غایب به صورت متکلم وحده

prosopopoeia

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها