طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثالث به انگلیسی ثالث یعنی چه

ثالث

tertiary
third

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها