طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثبات با خط تاخیرى به انگلیسی ثبات با خط تاخیرى یعنی چه

ثبات با خط تاخیرى

delay line register

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها