طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ثبات حالت برنامه به انگلیسی ثبات حالت برنامه یعنی چه

ثبات حالت برنامه

program state register

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها