طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جادادن به انگلیسی جادادن یعنی چه

جادادن

embed
embedment
engraft
fix
house
incorporate
infix
intercalate
intromit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها