طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جاسوسى کردن به انگلیسی جاسوسى کردن یعنی چه

جاسوسى کردن

espy
fink
nark
pickeer
spy
stag

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها