طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جامد کردن به انگلیسی جامد کردن یعنی چه

جامد کردن

solidify

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها