طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جامد به انگلیسی جامد یعنی چه

جامد

exanimate
heavyset
illiquid
inorganic
insensitive
massy
rigid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها