طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جامه اى که از پوست خوک آبى بدوزند به انگلیسی جامه اى که از پوست خوک آبى بدوزند یعنی چه

جامه اى که از پوست خوک آبى بدوزند

sealskin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها