طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانورى که زمستان را بسر مى برد به انگلیسی جانورى که زمستان را بسر مى برد یعنی چه

جانورى که زمستان را بسر مى برد

winterer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها