طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانور خونسرد به انگلیسی جانور خونسرد یعنی چه

جانور خونسرد

poikilotherm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها