طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانور نرم تن به انگلیسی جانور نرم تن یعنی چه

جانور نرم تن

mollusc
mollusk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها