طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جانور پوست کلفت به انگلیسی جانور پوست کلفت یعنی چه

جانور پوست کلفت

pachyderm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها