طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جایزالخطا بودن به انگلیسی جایزالخطا بودن یعنی چه

جایزالخطا بودن

fallibility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها