طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جداسازى با عایق به انگلیسی جداسازى با عایق یعنی چه

جداسازى با عایق

dielectric isolation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها