معنی و ترجمه کلمه جداشدنى به انگلیسی جداشدنى یعنی چه

جداشدنى

dissoluble

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها