طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جداشدن به انگلیسی جداشدن یعنی چه

جداشدن

dispart
dissent
dissevere
part

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها