طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدایى پذیر به انگلیسی جدایى پذیر یعنی چه

جدایى پذیر

detachable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها