معنی و ترجمه کلمه جدایى پذیر به انگلیسی جدایى پذیر یعنی چه

جدایى پذیر

detachable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها