طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جد و جهد به انگلیسی جد و جهد یعنی چه

جد و جهد

endeavor
endeavour
endevour

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها