معنی و ترجمه کلمه جریان توده ى عظیمى از هوا که مسافت زیادى را در سطح زمین طى مى کند به انگلیسی جریان توده ى عظیمى از هوا که مسافت زیادى را در سطح زمین طى مى کند یعنی چه

جریان توده ى عظیمى از هوا که مسافت زیادى را در سطح زمین طى مى کند

air mass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها