طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جریان سریع و غیر عادى به انگلیسی جریان سریع و غیر عادى یعنی چه

جریان سریع و غیر عادى

gurge
surge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها