معنی و ترجمه کلمه جسور به انگلیسی جسور یعنی چه

جسور

adventurer
assured
bold
boldface
bumptious
cocky
daring
defiant
derring do
flip
forward
fresh
hardy
high spirited
immodest
insolent
lippy
malapert
peart
pert
presuming
presumptive
presumptuous
pushing
rude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها