طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جعبه اى که زن جوان جهیزیه و البسه خود را در آن مى گذارد به انگلیسی جعبه اى که زن جوان جهیزیه و البسه خود را در آن مى گذارد یعنی چه

جعبه اى که زن جوان جهیزیه و البسه خود را در آن مى گذارد

hope chest

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها