طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جهازى به انگلیسی جهازى یعنی چه

جهازى

systemic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها