طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حادثه به انگلیسی حادثه یعنی چه

حادثه

accidence
accident
adventure
fortuity
incident
phenomena
phenomenon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها