طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاصلضرب منطقى به انگلیسی حاصلضرب منطقى یعنی چه

حاصلضرب منطقى

logic product

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها