طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت عدم فعالیتى که در اثر وجود دو نیروى متعادل ایجاد گردد به انگلیسی حالت عدم فعالیتى که در اثر وجود دو نیروى متعادل ایجاد گردد یعنی چه

حالت عدم فعالیتى که در اثر وجود دو نیروى متعادل ایجاد گردد

deadlock

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها