طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت ویژگى به انگلیسی حالت ویژگى یعنی چه

حالت ویژگى

peculiarity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها