طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاکمیت ملى مبنى بر استقلال اقتصادى و سیاسى به انگلیسی حاکمیت ملى مبنى بر استقلال اقتصادى و سیاسى یعنی چه

حاکمیت ملى مبنى بر استقلال اقتصادى و سیاسى

autonomy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها