طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حذر کردن از به انگلیسی حذر کردن از یعنی چه

حذر کردن از

beware
mind

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها