طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حرارت زیاد دادن و بعد سرد کردن به انگلیسی حرارت زیاد دادن و بعد سرد کردن یعنی چه

حرارت زیاد دادن و بعد سرد کردن

anneal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها