طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حرکت ارتجاعى داشتن به انگلیسی حرکت ارتجاعى داشتن یعنی چه

حرکت ارتجاعى داشتن

rebound

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها