طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خارج از خدمت به انگلیسی خارج از خدمت یعنی چه

خارج از خدمت

off duty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها