طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خارج سلولى به انگلیسی خارج سلولى یعنی چه

خارج سلولى

extracellular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها