طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاصره اى خاجى به انگلیسی خاصره اى خاجى یعنی چه

خاصره اى خاجى

sacroiliac

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها