طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاطر جمع به انگلیسی خاطر جمع یعنی چه

خاطر جمع

sure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها