معنی و ترجمه کلمه خال سوزنى به انگلیسی خال سوزنى یعنی چه

خال سوزنى

tatoo
tattoo

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها