طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خانم رئیس به انگلیسی خانم رئیس یعنی چه

خانم رئیس

head mistress
headmistress
schoolmistress

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها