طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خاورى به انگلیسی خاورى یعنی چه

خاورى

eastern
oriental

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها