طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خبره و ماهر به انگلیسی خبره و ماهر یعنی چه

خبره و ماهر

sophisticated

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها