طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدایى که داراى قوه خارق العاده بوده به انگلیسی خدایى که داراى قوه خارق العاده بوده یعنی چه

خدایى که داراى قوه خارق العاده بوده

daemon
daimon
demon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها